Pierwszy etap Szkolnej Ligi Matematyczno – Przyrodniczej dla Gimnazjum „LMaP” odbywa się na terenie szkoły macierzystej według harmonogramu:

 

  • 18.11.2016 biologia w godz. 13.00 do 14.30

  • 29.11.2016 geografia w godz. 13.00 do 14.30

  • 8.12.2016 chemia w godz. 13.00 do 14.30

  • 14.12.2016 matematyka w godz. 13.00 do 14.30