1. Rozpoczęcie Roku Szkolnego 4 września 2017r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23  - 31 grudnia 2017r.
3. Ferie zimowe 29 stycznia - 11 lutego 2018r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca - 3 kwietnia 2018r.
5. Zakończenie roku szkolnego 22 czerwca 2018r.
6. Ferie letnie 23 czerwca  - 31 sierpnia 2018r.

7. Egzamin próbny dla klas III:

- część humanistyczna 12.12.2017r.
- część matematyczno-przyrodnicza 13.12.2017r.
- język obcy nowożytny 14.12.2017r.

8. Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:

- część humanistyczna   18 kwietnia 2018r.
- część matematyczno-przyrodnicza   19 kwietnia 2018r.
- język obcy nowożytny   20 kwietnia 2018r.

 


9. Egzamin próbny dla klas  II:

- część humanistyczna  .05.2018r.
- część matematyczno-przyrodnicza  .05.2018r
- język obcy nowożytny  .05.2018r

 


10. Sobota z Egzaminem Humanistycznym: 

11. Sobota z Egzaminem Matematyczno - Przyrodniczym:  

12. Sobota z Egzaminem z Języka Obcego Nowożytnego:


 Dni wolne od zajęć dydaktycznych: