Podanie o duplikat legitymacji


 Podanie o duplikat świadectwa


 Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6 im. Noblistów Polskich w Gliwicach
ul. Jasnogórska 15 – 17
 44 – 100 Gliwice

nr konta podany zostanie we wrześniu


 

konto stołówki szkolnej
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6 im. Noblistów Polskich
ul. Jasnogórska 15 – 17
44 – 100 Gliwice

78 1050 1285 1000 0022 7689 8679