Harmonogram zajęć pozalekcyjnych i konsultacji
w Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6 im. Noblistów Polskich w Gliwicach

rok szkolny 2017/2018