ZEBRANIA RODZICÓW
godz. 17.15

 

12.09.2017r.

28.11.2017r.

13.02.2018r.

10.04.2018r.

15.05.2018r.

 


 

Spotkania indywidualne rodziców z nauczycielami - wtorek
godz. 16.00 - 17.00

24.10.2017r.

19.12.2017r.

20.03.2018r.