ZASADY REKRUTACJI I KRYTERIA PRZYJĘĆ DO KLASY VII
ODDZIAŁU DWUJĘZYCZNEGO
W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 6
IM. NOBLISTÓW POLSKICH W GLIWICACH

  1. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
KRYTERIA PUNKTY W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM(dokumenty niezbędne do potwierdzenia)
1. Wyniki sprawdzianu predyspozycji językowych 0 – 50 pkt
2. Świadectwo promocyjne do klasy VII z wyróżnieniem 7 pkt.

TERMINY REKRUTACJI

Składanie wniosków do 25.04.2017r.
Test predyspozycji 28.04.2017r. godz. 13.00
Ogłoszenie wyników testu 8.05.2017r. godz. 12.00
Składanie oryginału świadectw promocyjnych do klasy VII 23.06.2017r.,26.06.2017r., 27.06.2017r. godz. 15.00
Ogłoszenie kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 28.06.2017r. godz. 12.00
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 29.06.2017r. godz. 12.00
Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia, przygotowanie i wydanie uzasadnień odmowy przyjęcia, składanie do dyrektora odwołań od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. zgodnie z rozporządzeniem

 


 ZASADY REKRUTACJI I KRYTERIA PRZYJĘĆ DO KLASY IV
W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 6
IM. NOBLISTÓW POLSKICH W GLIWICACH

Składanie oryginału świadectw promocyjnych do klasy IV 23.06.2017r.,26.06.2017r., 27.06.2017r. godz. 15.00
Ogłoszenie kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 28.06.2017r. godz. 12.00
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 29.06.2017r. godz. 12.00

 


 Informacja dla kandydatów dla klas VII dwujęzycznych

Informujemy, iż zgodnie z art. 202 pkt.2 Ustawy z 14 grudnia 2016r. (Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe) na pierwszym etapie postępowania rekrytacyjnego o przyjęciu do VII  klasy dwujęzycznej decyduje wynik sprawdzianu predyspozycji językowych oraz świadectwo promocyjne do klasy VII z wyróżnieniem.

 


 

Wyniki  sprawdzianu predyspozycji językowych
dla kandydatów do klas VII dwujęzycznych

 

PLIK PDF

 

 


 Termin składania wniosków do klas IV i VII: 3.04.2017 - 25.04.2017

 

Sprawdzian kompetencji dla kandydatów oddziału dwujęzycznego - 27.04.2017r. godz. 13.00

 


ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY 1 Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6 w Gliwicach - REJON

TUTAJ - PDF


WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY 1  Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6 w Gliwicach  - SPOZA OBWODU

TUTAJ - PDF

 

OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO

TUTAJ - PDFZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY 4  Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6 w Gliwicach - REJON

TUTAJ - PDF


WNIOSEK O PRZYJĘCIE  DZIECKA DO KLASY 4 Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6 w Gliwicach  - SPOZA OBWODU

TUTAJ - PDF

 

OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO

TUTAJ - PDFPodanie kandydata do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6 w Gliwicach,  do kl. VII w roku szkolnym 2017/2018

TUTAJ - PDF