SAMORZĄD UCZNIOWSKI rok szkolny 2017/2018

Przewodniczący
Maciej Skoczylas - kl. IIIc

Z-ca przewodniczącego
Michał Jędrzejowski
- kl. IId

Sekretarz /
Opiekun Sekcji
Michał Rycąbel - kl. IIb
Opiekun Samorządu
Justyna Nierada

 


 Regulamin Samorządu Uczniowskiego 2017/2018