UWAGA !

 Wpłaty za obiady za MAJ 2019 r. proszę dokonywać tylko

na konto stołówki szkolnej  tylko do 30.05.2019 r.

 nr 78 1050 1285 1000 0022 7689 8679

 

 

KWOTĘ WPŁATY ZA CZERWIEC PROSZĘ USTALAĆ Z INTENDENTKĄ!!!

 

Obiady będą wydawane tylko na podstawie bloczków obiadowych

 Bloczki obiadowe będą wydawane w jadalni, wyłącznie po okazaniu dowodu wpłaty (lub oświadczenia o dokonanej wpłacie podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego)  do godz. 1000 w dniu poprzedzającym korzystanie ze stołówki.

W grudniu 2018 r. opłata za obiady wynosi 5,00 zł x 20 = 100,00 zł

W tytule wpłaty proszę koniecznie wpisać:

Wpłata za obiady - za jaki miesiąc, imię i nazwisko ucznia, klasę.

Osoby, które chciałyby wesprzeć uczniów potrzebujących darmowych posiłków, prosimy o wpłaty na konto stołówki szkolnej:

78 1050 1285 1000 0022 7689 8679 z adnotacją: DAROWIZNA.

Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy!

Joomla templates by a4joomla