Nasza szkoła przystąpiła do programu Szkoła Globalna działa lokalnie, którego celem jest poszerzenie wiedzy o współczesnym świecie. Uczniowie odkrywają co łączy ich z ludźmi z Krajów Globalnego Południa, w jaki sposób mogą zaangażować się w działania na rzecz zapewnienia poszanowania praw człowieka, sprawiedliwego handlu i przeciwdziałania zmianie klimatu.


W ramach programu szkoła globalna działa lokalnie Gimnazjum nr 3 im.Noblistów Polskich w Gliwicach w roku szkolnym 2009/2010 przeprowadziło następujące działania:

 

  • Wrzesień 2009 - szkolenie Rady Pedagogicznej, przedstawienie celów programu, zaangażowanie nauczycieli w realizację projektu.
  • Grudzień 2009 - wystawa zdjęć o tematyce globalnej – hol szkoły.
  • Styczeń 2010 - warsztaty w klasach o tematyce globalnej
  • Luty 2010 - przeprowadzenie akcji edukacyjnej na temat sprawiedliwego handlu na gliwickim rynku.
  • Marzec 2010 - wykonanie plakatów o tematyce Fair Trade.
  • Kwiecień 2010 - udział I GLIWICKIEJ DEBACIE NA TEMAT SPRAWIEDLIWEGO HANDLU w Gimnazjum nr10.
  • Maj 2010 - Szkolny Tydzień Projektów - warsztaty dla klas o tematyce globalnej.
  • Czerwiec 2010 - akcja promująca sprawiedliwy handel w lokalnych sklepach.
  • Czerwiec 2010 - spotkanie uczestników programu trzech gliwickich szkół - pomysł powołał stowarzyszenie Yellow Fair Bananas.
  • Lipiec - wrzesień 2010 - praca nad statutem stowarzyszenia, akceptacja PAH.

 


Szkoła Globalna Działa Lokalnie - prezentacja


 

Z dyplomem za zajęcie pierwszego miejsca w międzygimnazjalnym konkursie TALENT.PL

Podczas spotkanie z Tadesee Maskala

Podczas I Gliwickiej Debaty Fair Trade