„Bezpieczne wakacje młodych gliwiczan”

9 czerwca 2017 r. na placu Krakowskim oraz w Zespole Szkół Samochodowych w Gliwicach odbyła się, współorganizowana przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, Gimnazjum nr 3, Zespół Szkół Samochodowych, Miejską Bibliotekę Publiczną, Komendę Miejską Policji, Straż Miejską, Straż Pożarną, WOPR, Centrum Ratownictwa Gliwice, MDK Gliwice i PCK, impreza miejska „Bezpieczne wakacje młodych gliwiczan”.

W trakcie jej trwania przedszkolaki oraz uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych mogli nauczyć się, jak udoskonalić swoje umiejętności z zakresu pierwszej pomocy, poznać specyfikę pracy służb ratowniczych, poznać ofertę spędzania czasu wolnego i sprawdzić swoje sportowe umiejętności.