Spotkanie Pokoleń


23 kwietnia nasza szkoła z Dowódcą Garnizonu Gliwice oraz Zarządami Miejskimi w Gliwicach Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych, Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem zorganizowała na Cmentarzu Centralnym w Gliwicach Spotkanie Pokoleń, uroczystość pod patronatem Prezydenta Miasta Gliwice Zygmunta Frankiewicza i Dyrektora Delegatury w Gliwicach Kuratorium Oświaty w Katowicach – Jacka Tarkoty.


Uroczystość, na której obecna była Kompania Honorowa i Orkiestra Górnicza, uświetnił występ Zespołu Wokalno – Recytatorskiego Kombatant i inscenizacja uczniów SP 6 w Gliwicach, które miały na celu uczczenie pamięci więźniów politycznych KL Auschwitz – Birkenau i podobozów w Gliwicach, pomordowanych przez konwojentów SS w Marszu Śmierci na trasach ewakuacyjnych do innych obozów zagłady w styczniu 1945 r.

Na Spotkaniu Pokoleń gościliśmy:
Pana Adama Neumanna – zastępcę prezydenta Miasta Gliwice,
Panią Krystynę Sowę- Przewodniczącą Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
Pana Andrzeja Romańskiego- Doradcę Marszałka Województwa Śląskiego ds. Kombatantów w Urzędzie Marszałkowskim,
Panią Annę Szramm-Dubiel - Zastępcę Naczelnika Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Gliwicach,
Pana Witolda Szmidke- starszego wizytatora Delegatury w Gliwicach Kuratorium Oświaty w Katowicach,
Płka Maksymiliana Kajdana – dowódcę Garnizonu Wojskowego w Gliwicach,
Płka Zbigniewa Cerekwickiego- zastępcę dowódcy Jednostki Wojskowej AGAT,
Płk Kamila Sworackiego - Dowódcę 6 batalionu powietrznodesantowego,
Ppłk dypl Romana Nowogrodzkiego – Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Gliwicach,
przedstawicieli Zarządów Głównych i Wojewódzkich: Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Polskiego Związku Byłych Więźniów Hitlerowskich i Obozów Koncentracyjnych, Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem, Kombatantów i byłych więźniów politycznych -uczestników oraz świadków tamtych mrocznych dni. Spotkanie Pokoleń, na które przybyło wielu znamienitych gości, było niezwykle wzruszające dla wszystkich zebranych, a zwłaszcza dla więźniów i uczniów, którzy w czasie akademii wcieliła się w role ofiar faszyzmu.

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA ZDJĘĆ W GALERII

Joomla templates by a4joomla